Zajęcia

Dogoterapia

Dogoterapia jest metodą, która wspomaga działania rehabilitacyjne i terapeutyczne. Dzięki niej ulegają poprawie relacje ze zwierzętami, a także funkcjonowanie fizyczne
i kondycja psychiczna dziecka. Dogoterapia umożliwia przełamywanie lęku przed czworonogiem i pogłębianie kontaktu poprzez podchodzenie do niego, głaskanie i przytulanie się. Metoda ta pomaga kształtować orientację w schemacie własnego ciała i poznawać budowę zwierzęcia. Takie działania stymulują jednocześnie zmysł słuchu, wzroku i dotyku. Przy pomocy terapeuty dzieci mają szansę doskonalenia umiejętności motorycznych poprzez obserwowanie czynności wykonywanych przez zwierzę i naśladowanie ich. Zajęcia te ćwiczą również koncentrację uwagi i wyzwalają spontaniczną aktywność dziecka wobec psa.
To jednocześnie doskonała nauka samodzielności poprzez stwarzanie dziecku możliwości samodzielnego wywiązywania się z działań podejmowanych wobec psa (karmienie, prowadzenie na smyczy, itp.).